כישורית בית לאנשים עם צרכים מיוחדים | ד.נ. בקעת בית הכרם 2012300 | טל' 04-9085111 | פקס' 04-9986810