בי"ס זיו כישורית

תפקידו ושליחותו של ביה"ס "זיו כישורית" הוא להוות מענה מקצועי ואיכותי לכל התלמידים באזור הגליל, המתמודדים עם קשיים נפשיים והזקוקים לבית-ספר לחינוך מיוחד.

חזון ביה"ס

צמיחתם והתפתחותם של התלמידים לאנשים בוגרים עצמאיים, משתלבים, תורמים, נתרמים ומתפקדים ככל הניתן, בחייהם האישיים, במשפחה, בקהילה ובחברה. בדגש על צמיחה אישית לכל תלמיד ותלמידה, תוך עידוד להרחיב את יכולותיהם בכל תחומי החיים ומתוך מתן כבוד לבחירותיהם.
על מנת להגשים את החזון , אנו פועלים ברוח דמוקרטית ובכל המישורים –
• במישור הלימודי – למידה בקבוצות קטנות, רב גילאיות, תוכניות לימודים אישיות, מבוססות בחירה אישית, מתן אפשרות לצבור יחידות בגרות , מרכז למידה הנותן מענה בכל הרמות.
• במישור הייעוצי/חינוכי – תמיכה וליווי אישי ברמת הפרט וברמת הקבוצה לתלמידים ולמורים, כמו גם תוכניות רב-שנתיות ברמת ביה"ס. בדגש על שיח וקשר בינאישי.
• במישור החברתי/ערכי– פעילות חברתית עשירה בדגש על מפגשים קהילתיים, תקשורת בינאישית מיטיבה, טיולים, מפגשים כיתתיים.
• במישור הנפשי – טיפול שבועי קבוע לכל תלמיד ע"י מטפל/ת הבעתיים ו/או בקבוצה טיפולית. הדרכה וליווי מקצועי של צוות המטפלים וצוות המחנכים ע"י פסיכולוגית שיקומית.
• במישור התפקודי – פיתוח היכולת לתפקוד וניהול עצמי באמצעות טיפולים פרטניים ועבודה קבוצתית ע"י מרפאים/ות בעיסוק.
אנו פועלים כל העת, תוך למידה והתחדשות, על מנת להעניק לתלמידינו כלים מתאימים ולחזקם במהלך הדרך ועל מנת להביא כל תלמיד ותלמידה המצטרפים אלינו, למצב של סיכוי והצלחה, בהתאם למטרות והיעדים.