'אי של שפיות'

כתבה על כישורית במוסף "איים" של מגזין מטרופוליס - אוגוסט 2013: לחצו (2 חלקים):

חלב א'                        חלק ב'