בוקר לבן בכישורית 2010

שבילי כישורית כוסו אתמול ובמשך הלילה במעטה לבן של כדורי ברד בכל מיני גדלים.
הנה כמה תמונות שצילם הבוקר קובי קסירר.