הגישה הטיפולית

הגישה הטיפולית של כישורית מתבססת על שילוב שתי גישות בתחום העבודה הסוציאלית והפסיכותרפיה: "הגישה הנרטיבית"  (Narrative approach)  ו"גישת הכוחות" (The strengths perspective).

בבסיס הגישה הנרטיבית נמצאת ההנחה שתודעתנו משקפת את חיינו, כ"סיפורים" שאנו מספרים לעצמנו וסיפורים שאחרים מספרים לנו, ולסיפורים אלה יש השפעה על התנהגותנו ובחירותינו. בהתאמה, אדם יכול, בכל רגע נתון, לצאת מנסיבות חייו, וליצור "סיפור" חדש, שיאפשר צמיחה והתמודדות מוצלחת יותר עם הבעיות המכשילות אותו או מכאיבות לו.

גישת הכוחות מתרכזת בכוחותיו של האדם, ובמשאבים הפנימיים המסייעים לו להתמודד עם מכשולים וקשיים. ככל שנתמקד בחלקים הבריאים והחזקים, ולא בחולשות ובמחלות, נוכל לגדול ולצמוח, ולצמצם את השפעת החלקים הפגועים והמגבילים. גישת הכוחות שמה דגש על החלקים שבשליטתו של האדם, נותנת משמעות לרצונותיו ושאיפותיו ומעניקה לו את החופש לבחור את המפתח לשיפור מצבו. המטפל מוותר על עמדתו הסמכותית, והמטופל נחשב לשותף או אף למוביל התהליך השיקומי. תפקיד המטפל לזהות את הכוחות והמשאבים הטמונים במטופל בתהליך משותף של חקר וגילוי, כאשר הסיפור של האדם עצמו מוביל את התהליך, ולא הסיפור שמסופר עליו בשפה הטיפולית.
 
מסגרת החיים בכישורית משלבת את שתי הגישות ומאפשרת לחברים להגיע לעצמאות מרבית בחייהם, תוך קבלה של המגבלות שאינן ניתנות לשינוי. החברים בונים לעצמם "סיפור חיים" טוב יותר, באמצעות טיפול שמכוון לתהליך של "גילוי והעצמת כוחות".
הגישה בכישורית היא שהמטרות הטיפוליות תהיינה מוגדרות וברות השגה, מותאמות לחבר ולא לסטנדרטים חיצוניים. החבר עצמו, שאיפותיו ועולמו הם המובילים את התהליך, החבר מגדיר את המטרות שברצונו להשיג, והמערכת משתדלת לאפשר לו להשיגן.
השתלבות החבר בקהילה ובעבודה, ופתרון הבעיות המתעוררות הוא תהליך הנערך בשיתוף עם החבר עצמו. התהליך הטיפולי בכישורית הינו הוליסטי, מקיף את כל תחומי החיים, הטיפול לא נערך בפגישות טיפוליות מנותקות ומבודדות אלא כחלק ממהלך החיים בכפר, ועל ידי הצוות כולו. עובד הצוות הסוציאלי הוא שמרכז את הטיפול, אולם אין הוא הכתובת היחידה לחבר, בתהליך משתתפים גם חברים אחרים בקהילה ובעלי תפקידים בענפי המשק.

כחלק מהתהליך הטיפולי, נערכים בכישורית 'מפגשי העצמה'. 
מפגשים אלה הם עיבוד והתאמה של טכניקות טיפוליות שפותחו בתחום התרפיה הנרטיבית, לתנאים הייחודיים של כישורית. במפגשי ההעצמה נערכת שיחה מובנת ומונחית שאורכה כשעתיים-שלוש, אשר בה משתתפים החבר ודמויות משמעותיות בחייו. "מפגש העצמה" נערך עבור חבר מסוים (או כמובן חברה), כאשר הצוות הטיפולי חש שהוא זקוק לחיזוק או לפריצת דרך. פעמים רבות מדובר בעת בה החבר חווה מצוקה מיוחדת או כאשר יש ירידה בתפקוד האישי או התדרדרות של היחסים הבינאישיים. מטרת מפגשי ההעצמה היא לחפש או להדגיש, בשיתוף אנשים נוספים, נקודות מפתח לבניית הסיפור המועדף, להעניק לחבר תשומת לב מרוכזת שתאפשר לו להרחיב ולהעשיר את זהותו האישית, ולהיעזר בתמיכה של אנשים קרובים בבניית הדימוי המועדף. 
הכנת המפגש נעשית בין החבר והעובד הסוציאלי המלווה אותו. הם משוחחים על אופי המפגש ומטרותיו, ואת מי כדאי להזמין למפגש. זכות הבחירה וההחלטה נתונה בידי החבר אולם המטפל יכול להציע אנשים נוספים. בסופו של דבר מתגבשת קבוצה המורכבת מאנשים משמעותיים עבור החבר: בני משפחה, חברים מהעבר, חברים מכישורית, ואנשי צוות מכישורית. הניסיון מראה שמפגשים אלה הם מאוד עוצמתיים ואפקטיביים ויש להם על פי רוב השפעה מבורכת.

הצוות

בהתאם לגישה ההוליסטית הנהוגה בכישורית, אנשי צוות רבים נמצאים בקשר אישי וטיפולי עם החברים במהלך היום.

הצוות הסוציאלי, צוות הבית, אנשי התחזוקה, עובדי חדר האוכל, המתנדבים וההנהלה, כולם חלק בלתי נפרד מהחיים ביישוב. אוכלים בצוותא בחדר האוכל, עובדים עם החברים במהלך היום, חוגגים חגים ואירועים ביחד, חווים, מתנסים, ומתמודדים עם אתגרים משותפים.