'הסנדוויץ' - שירו של אבי פנחס

"ישנו איש שאת הסיר הוא החסיר,
כלומר סיר האוכל המבושל היה חסר.
לאחר מכן הוא הבחין בצלחת,
אך לא עבר זמן
ואת הצלחת הריקה לקח ושבר.
האם כמנהג יוון בשבירת הצלחות,
או שמא כדרכו של האיש המעוצבן?
לבסוף הבחין בסנדוויץ’ על השולחן
לקח את הסנדוויץ’
שם במטפחת
אכל
ושבע מנחת".

אבי פנחס, חבר בכישורית, 2010.