זומרים בכרם

ירון, גיל ויוסי (שומר הכשרות) מטפלים ומטפחים את כרמי כישור 10.2.14