חקלאות

ענף החקלאות הינו ענף התעסוקה המרכזי בכישורית. ראשית משום שעל פי רוב הוא ענף בעל יכולת קיום כלכלית, אבל בעיקר משום שהינו מהענפים העיקריים המאפשרים תעסוקה משמעותית וחשובה לחברים. מחקרים מראים כי קיים ערך רב לטיפול באמצעות בעלי חיים וצמחים לאנשים הסובלים ממצוקות נפשיות ומגבלות פיזיות, ורואים בהם תחומים טיפוליים מוכרים. עבודה בחקלאות מיטיבה עם בעלי צרכים מיוחדים בכך שהיא מאפשרת מגע עם הטבע, שהות באוויר פתוח וקשר עם צמחים ובעלי חיים.
 
לטיפול בבעלי חיים יש השפעה טובה, בין היתר בשל תחושת האהבה ללא תנאי, הביטחון והאחריות שבסיפוק צרכיה של החיה והפקת האושר מעצם הנתינה לאחר. הטיפול בבעלי חיים מפתח את הסקרנות הטבעית, מחדד את הערנות ויכולת ההקשבה ומעניק לחברים תחושה של העצמה מעצם היותם אחראיים על גורלם ובריאותם של בעלי החיים בהם הם מטפלים. 

     
     

 

עולם העבודה

תעסוקה יצרנית ומספקת הינה נדבך משמעותי בדרך לעצמאות מרבית ושיקום, ומכאן החשיבות שבשילוב החברים במעגל העבודה.

באמצעות הכשרה, הדרכה וליווי הולמים, ניתן לפרוץ את המעגל הסגור שיוצרת החברה לחריגים בקרבה בתחום התעסוקה ולשלב את מרבית בעלי הצרכים המיוחדים בעולם העבודה. לשם כך יש ליישם תוכנית של השמה והכשרה מקצועית אישית ארוכת טווח, רחבה ומגוונת, בעלת רצף תעסוקתי משמעותי.

מרבית החברים עובדים בענפי המשק והשירות שבקיבוץ, וכ-25 חברים, אשר בחרו בכך, יוצאים לעבודה מחוץ לכישורית - בחברות תעשייתיות שונות, גני ילדים, בתי אבות, מוסדות לימודיים ועוד.