טיול גיבוש לעובדי ומתנדבי כישורית

תודה רבה להגר, שחר, אלי, אמיר וכל מי שארגן ועזר!
16.9.13