יקב כישור פותח שעריו!

מארגנים ומקשטים. פינישים אחרונים...
11.6.14