ירון בירן במירוץ כפר הורדים

ירון בירן, חבר כישורית, לוקח חלק במירוץ כפר הורדים (5.9.13) כל הכבוד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!