מאפיית כישורית עוברת למשכנה החדש

מזל וברכה!

10.2.14