'מה נשתה הלילה הזה?'

סאבאנט כישור ריזלינג 2013 ברשימת המומלצים לארוחת החג (מוסף 24 שעות ידיעות אחרונות 7.4.14)
לחצו לקריאה:

חלק א'                             חלק ב'