עולם העבודה

 

תעסוקה יצרנית ומספקת הינה נדבך משמעותי בדרך לעצמאות מרבית, ומכאן החשיבות שבשילוב החברים במעגל העבודה. להשקפתנו, באמצעות הכשרה, הדרכה וליווי הולמים, ניתן לפרוץ את המעגל הסגור שיוצרת החברה לחריגים בקרבה בתחום התעסוקה ולשלב את מרבית בעלי הצרכים המיוחדים בעולם העבודה. לשם כך יש ליישם תוכנית של השמה והכשרה מקצועית אישית ארוכת טווח, רחבה ומגוונת, בעלת רצף תעסוקתי משמעותי.

למעלה מ-95% מהחברים בכישורית משולבים במעגל העבודה. מבחינה תפקודית ורגשית יש לכך ערך עצום. העבודה מקנה עיסוק ומעצבת מסגרת ולוח זמנים ליום-יום, מפעילה את הראש והגוף, מגרה את החושים ומהווה אמצעי לאימון ושיפור תפקודי. דרך ההשתלבות בעבודה מתאפשר לחברים לתת ביטוי ליכולות ולנטיות הלב שלהם, לטפח אחריות, מסירות ומשמעת עצמית. העבודה מהווה מקור למימוש עצמי ומציאת משמעות, ואף מקום ליצירת קשרים עם חברים וצוות.

החברים בכישורית בוחרים לעבוד למרות שכלכלתם איננה תלויה בעבודתם,  משום שערך העבודה טבוע מאד חזק בהוויה של כישורית והחבר יודע שמצפים ממנו לצאת לעבודה.
 
מרבית החברים עובדים בענפי המשק והשירות שבקיבוץ, וכ-10% מהחברים, אשר בחרו בכך, יוצאים לעבודה מחוץ לכישורית - בחברות תעשייתיות שונות, גני ילדים, בתי אבות, מוסדות לימודיים ועוד.

את העבודה בענפי המשק שבכישורית מרכזים מדריכים תעסוקתיים, המספקים לחברים את ההדרכה והליווי הנדרשים ללימוד והשתלבות בענף. החברים עובדים ביישוב בענפי החקלאות (גידולים אורגניים, כרם ויקב, לול תרנגולות חופש, דיר עיזים), המלאכה והתעשייה, בתחום תקשורת (כישוריTV) והשירות.

שיבוץ החבר לעבודה תלוי ברצונו של החבר, בהתאמתו לענף ובהשתלבותו מבחינה חברתית בענף. בעזרת הצוות נערכת התאמה אישית, הדרכה והקשבה רצופה באשר להתנהלותו של החבר בענף, מימוש יכולותיו ובחינת אפשרויות המעבר ממקום עבודה אחד לאחר. אנו שואפים לכך שהחבר יקום בבוקר בשמחה, לעבודה שמושכת אותו ומעניינת אותו, שהחבר ירגיש שעבודתו מועילה, שהענף בו הוא עובד רווחי ויצרני, שהוא תורם, מתקדם בעבודה ומוערך.

 

ענפי המשק

כישורית, הבנויה ומנוהלת כקיבוץ, הקימה לאורך השנים מגוון ענפי תעסוקה בתחום החקלאות, המלאכה, התעשייה והשירות, המספקים לחברי היישוב מקומות עבודה יצרניים ומשמעותיים.  

מתוך הבנה שלאנשים שונים תחומי עניין שונים, יכולות ונטיות לב שונות, מטרתנו בכישורית לאפשר לחברים לבחור ממגוון רחב של תחומים כך שיוכלו להשתלב בעבודה המתאימה להם ביותר.