'על קופים וחייטים' - שירו של אבי פנחס

"היה היה חייט,
מנדל שמו.
לחייט היה בית נהדר.
הרבה קופים היו בבית וקוף אחד מיוחד אותו
[Giant Monkey Cupcake] גידל בהנאה מרובה
ונהנה מאד מחברתו.
אומנם שאר הקופים לא היו אמיתים אלא קופי מחט הקטנים המעצבנים,
אליהם היה אמור להכניס את החוטים.
ובכן, החייט, למרות בקיאותו הרבה במלאכת התפירה,
היה זקוק לעזרה.
והנה מי שעזר לו היה הקוף המיוחד
שהכניס בקלות את החוטים
הרבים למחטים ומילא
את כל מבוקשו של החייט".

אבי פנחס, חבר בכישורית, 2010