'עץ הזית' - שירו של אבי פנחס

"עץ זה גזעו הוא עב,
ואת פירותיו אנו קוטפים (מוסקים) בסתיו.
עיקר גידולו באגן הים התיכון לבנון סוריה וירדן,
בישראל הוא מרגיש בבית ויש כמוהו רבים בכל הארץ.
עץ הזית מוזכר בתנ”ך המון פעמים
לדוגמא, בספר שופטים ט’
כאחד שנמלך למלך העצים
ובבראשית – בענף שבפי
היונה שמבשרת את השלום
הוא גם מופיע במדי צה”ל,
ומסמל את השורשיות
והקשר לישראל.
והשיא הוא במנורה, סמל המדינה.
אחד ממאפייניו הוא כאשר העץ ניזוק
למשל, משריפה או מגיזום
הוא מפתח פקעים שמהם יוצאים
שורשי חיים חדשים".

אבי פנחס, חבר כישורית, 2010