עקרונות יסוד

הבחירה החופשית והעצמאות האישית הן מערכי היסוד של כישורית, והן באות לידי ביטוי בכל תחומי החיים. לכל חבר בקהילה שמורה הזכות לבחור כיצד לנהל את חייו ולממש את מטרותיו, תוך קבלת מענה לצרכים הפיזיים והמנטליים הייחודיים לו, והשאיפה היא לעזור לחברים להגיע לעצמאות מרבית תוך כיבוד אוטונומית הפרט ושמירה על כבודם. חברי כישורית משתתפים, בליווי הצוות, במערכת קבלת ההחלטות הנוגעות לחייהם היום-יומיים, בארגון אירועים וחגים ובוועדות לגיבוש נורמות של התנהגות חברתית. 

המודל ההתיישבותי של כישורית הוא של קהילה שיתופית המבוססת על עקרונות הקיבוץ הארץ-ישראלי. ככזה, אחד העקרונות המנחים את הקהילה הוא שוויון ערך האדם. ההבנה שלכל אדם זכות מימוש עצמי. אנשים, בין אם "רגילים" ובין אם אנשים עם צרכים מיוחדים, זהים בצורך וברצון שלהם להיות אוהבים ונאהבים, בעלי קשרי חברות עם הנמצאים סביבם ובעלי הזדמנויות שוות להיות שותפים לפעילויות משמעותיות. היותה של כישורית חלק מיישוב שיזורי הכולל גם התיישבות קהילתית "רגילה", מאפשר לחברים עם הצרכים המיוחדים לחיות ולעבוד במסגרת המאפשרת להם לממש את זכויותיהם וחובותיהם כאזרחים שווי זכויות.

לצד זאת, כישורית מעודדת ומסייעת לחברים בעלי המסוגלות, להשתלב בקהילה הרחבה. חברים הרוצים בכך, גרים מחוץ לכישורית, בעיר הסמוכה כרמיאל (תוך התייעצות עם הצוות המקצועי). כך גם ישנם חברים הבוחרים לעבוד מחוץ לכישורית - בחברות תעשייתיות שונות, גני ילדים, בתי אבות, מוסדות לימודיים ועוד (בהתאם לבחירתו ויכולותיו של החבר).

עקרון מנחה נוסף בכישורית הוא העיקרון הקיבוצי "כל אחד על פי יכולתו ולכל אחד על פי צרכיו", כל חבר בכפר תורם לחברה כפי יכולתו, ומקבל מהחברה על פי צרכיו, והחברים בעלי המסוגלות התעסוקתית עובדים בענפי המשק והשירות שבקיבוץ, ותורמים כפי יכולתם לבנייה, לקידום ולשגשוג המקום.

עצמאות

חברי כישורית חיים בקהילה המאפשרת להם לממש את עצמם, על אף מגבלותיהם, ומקנה להם כלים לתכנן את חייהם, במקום שעתידם יתוכנן עבורם.
החברים שותפים לקביעת תהליך השתלבותם בקהילה ובעבודה, וכן להגדרת המטרות הטיפוליות-שיקומיות אותן הם רוצים להשיג.

החברים, בליוויו של צוות מקצועי, משתתפים במערכת קבלת החלטות הנוגעות לחייהם היום-יומיים, בארגון האירועים השוטפים ובניהול המערכת הקולקטיבית. החברים שותפים בבניית הקהילה במסגרת ועדות מטעמם, בגיבוש נורמות התנהגות, ובניהול חיי הקהילה.