צוות גן הירק של כישורית שותל במרץ

יום שגרתי של עבודה פוריה בגן הירק (17.11.13).