שבועות 2005 בכישורית

'מלאו אסמינו בר ויקבינו יין'

חגיגות שבועות בכישורית בשנת 2005. יהורם גאון התארח אצלנו, והופיע בפניי ועם חברי כישורית ומשפחותיהם.