שנה טובה מצוות הכלבייה

גלוית שנה טובה לקראת 2011 מצוות הכלביה של "בלוז לננסים".