תערוכה של אורי לימהן חבר כישורית

תערוכה ייחודית ומיוחדת
29.9.15