תערוכת "בד לבד יביע אומר"

חברי כישורית מציגים בגלריית גבעת חיים איחוד איחוד בין התאריכים 1.10.16 ל 12.11.16