תערוכת צילומים של רינת סומר - שקיעות

חברת כישורית המוכשרת, רינת סומר, העלתה לאחרונה תערוכת צילומי שקיעות. נובמבר 2014.