העיתון

חברי כישורית אחראיים גם להוצאתו לאור של עיתון כישורית "בתוכנו", היוצא לאור לקראת ראש השנה. העיתון נכתב, נערך ומופק על ידי חברי כישורית והצוות, כולל סיפורים, שירים וחוויות של החברים, ומהווה גאווה אמיתית לחברי הקהילה.

 

בתוכנו 2019