Savat אדום במדריך היין הישראלי החדש לשנת 2015

Savat אדום 2012 שלנו ב- TOP 20 של מדריך היין הישראלי החדש (יאיר גת וגל זוהר) המגזין יראה אור ב-2015. ראi עמ' 3 בגרסה בעברית ועמ' 4 בגרסה באנגלית:

   לחצו לצפייה בלינק
   לגרסה בעברית:                                          לגרסה באנגלית: